Het zwem-abc

HET ZWEM ABC; voor zwemveiligheid in optima forma.

Dat ieder kind reeds op zeer jonge leeftijd kan leren zwemmen, is in ons waterrijke land al sinds jaar en dag een vanzelfsprekendheid. Het behalen van het zwemdiploma A werd door veel ouders beschouwd als een synoniem voor veilig zijn in het water. Voor alle zekerheid werd meestal ook het

B-diploma nog gedaan, maar daarna werd het diplomazwemmen veelal onderbroken wegens een gebrek aan motivatie bij zowel de ouders als de kinderen. De nieuwe, ongedeelde opleidingsstructuur die per 1 oktober 1998 is ingevoerd – het Zwem-ABC – zal dit in de toekomst moeten voorkomen. Met name ouders moeten ervan doordrongen raken, dat na het behalen van het Zwem-ABC pas écht kan worden gesproken van zwemveiligheid in optima forma!

Kindvriendelijk

Bij het Zwem-ABC is het behalen van het diploma niet zozeer belangrijk als ‘produkt’. Het kind staat centraal. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan thema’s als watergewenning, borstcrawl, rugcrawl en survival. Spel- en speelse vormen worden in de nieuwe opzet niet getoetst, alhoewel de zwemlessen wel degelijk op een leuke manier gegeven zullen worden. Als kinderen plezier hebben in de lessen, dan levert dit alleen maar betere en snellere leerresultaten op.

Naar verwachting zullen er zo’n 150 lessen nodig zijn om het Zwem-ABC af te ronden (ca. 75 lessen tot het A-diploma, ca 50 tot B en ca 25 tot C). Al met al een behoorlijk lange tijd en dus een uitgelezen kan om kinderen door een kindvriendelijke benadering voor het zwemmen te winnen.

Ga eens langs!

De meeste zwemverenigingen hebben het Zwem ABC in hun pakket. Ga eens lang bij de zwemvereniging in jouw woonplaats. Daar kunnen ze je precies vertellen wat er nog meer mogelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *